Política de privacitat

 

Protecció de dades de caràcter personal:

En compliment del disposat per Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació per la pàgina (mitjançant formularis de contacte, de sol·licitud d’ocupació o quan realitzi una sol·licitud a través del correu electrònic habilitat en la mateixa), seran incorporades als fitxers titularitat d’ URCOTEX, identificada anteriorment, que estan registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El tractament de dades tindrà com finalitat la gestió dels usuaris del lloc web, la gestió els serveis oferts a través de la mateixa i el desenvolupament de la relació comercial que s’estableixi entre URCOTEX i els seus clients. En el cas de l’enviament del formulari de sol·licitud d’ocupació, les seves dades seran tractades dintre del marc del procés per a la selecció de personal. Igualment URCOTEX podrà realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial per diferents mitjans, als usuaris, sobre l’empresa, les seves activitats, serveis, promocions especials, etc. Així mateix li informem que mitjançant l’acceptació de la present Política de privadesa vostè consenteix que les seves dades personals puguin ser comunicades a tercers col·laboradors d’ URCOTEX amb la finalitat que aquests puguin efectuar, per diferents mitjans, inclòs el correu electrònic, enviaments publicitaris sobre serveis afins als oferts per URCOTEX.

Les seves dades personals seran objecte de tractament per part del personal d’ URCOTEX que així ho requereixi en funció del seu lloc de treball, podent-se comunicar a la resta d’empreses associades a URCOTEX quan això sigui necessari per a prestar-li el servei sol·licitat. Així mateix, ens autoritza a comunicar les seves dades personals a tercers que siguin subcontractats per al desenvolupament de funcions relacionades amb el servei contractat.

URCOTEX es compromet al compliment de la seva obligació de confidencialitat i secret pel que fa a les dades de caràcter personal que tracti i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

La resposta als formularis és totalment potestativa. No obstant això, si a l’emplenar el formulari l’Usuari no facilita les dades de tots els camps, és possible que no es pugui atendre degudament el servei que sol·licita.

L’Usuari respondrà per la seva banda, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades; en el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer vostè garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta clàusula i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a URCOTEX per a les finalitats assenyalades.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

L’Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades enviant una sol·licitud per escrit dirigit a URCOTEX IMMOBILIÀRIA, S.L.U., amb domicili social a C/ Tres Torres 42 08017 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic urcotex@urcotex.com. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’identitat així com indicació del dret que s’exerceix. Així mateix, de conformitat amb l’establert en la LSSI en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part d’ URCOTEX, podrà manifestar el seu desig enviant un mail a l’adreça de correu electrònic indicada.
 

Volver a arriba